อาจารย์นิติกฤตย์ คือใคร ?

บนเส้นทางแห่งการค้นคว้าศาสตร์แห่งตัวเลขที่ยาวนานกว่า 10 ปี

ของ อาจารย์นิติกฤตย์
ผู้ซึ่งทุ่มเทจิตวิญญาณ เพื่อเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์

จนตกผลึก เป็นศาสดร์พลังตัวเลข
(The Numeral Code Power) ที่สามารถพลิกชีวิตผู้คนมากมาย

ด้วยการแบ่งบันองค์ความรู้
ผ่าน Website, Fan page, Youtube, Line@ และเปิดสอนศาสตร์นี้แก่ผู้สนใจ ซึ่งมีคนเรียนมากที่สุดในประเทศ

และในตลาดเบอร์มงคลยุคปัจจุบันแนวทางหลักการของท่านเป็นที่นิยมมากที่สุดและมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นพิมพ์นิยมที่ได้ผลคนต้องการมากขึ้นแต่สถิติความสำเร็จของตัวเลขนั้นๆยังคงเดิมจึงไม่เพียงพอและราคาพุ่งขึ้นแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุด จึงเป็นความน่าเชื่อถืออีกประการหนึ่งว่าสถิติพลังตัวเลขที่อาจารย์นิติกฤตย์ค้นพบและนำเสนอส่งผลจริงต่อผู้ใช้

ทั้งหมดที่กล่าวขึ้นมา จริงเท็จประการใด ขออย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้พิสูจน์
วิธีพิสูจน์ง่ายๆ เริ่มต้นที่ค้นหาผลงานของ อ.นิติกฤตย์ ด้วย Keyword ดังต่อไปนี้ใน Google
ค้นคำว่า “นิติกฤตย์”, “เลขพลิกชีวิต’, “ศาสตร์พลังตัวเลข” เป็นต้น

ท่านจะพบแหล่งความรู้
ศาสตร์พลังตัวเลขพลิกชีวิต ที่มีข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ศึกษาเป็นวิทยาทาน
ผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลขคนแรกของโลก

Leave a Comment